Inhuur notulist

SNBD-50
Er zijn verschillende manieren om een vergaderverslag vorm te geven. De vormkeuze wordt beïnvloed door afspraken, reglementering en vooral uw behoeften. U kunt zelf uw wensen aangeven. U kunt uit verschillende mogelijkheden kiezen:

Beknopte notulen

In de beknopte notulen worden alleen de hoofdzaken weergegeven. Het gaat er om wat er globaal is besproken, wat de belangrijkste standpunten waren en wat daarover is besloten.

Actielijst

De gemaakte afspraken komen op een actielijst met de omschrijving van de actie, door wie de actie moet worden uitgevoerd en wanneer de actie gereed moet zijn.

Transcriptie
In dit verslag staat precies alles op papier zoals het gezegd is. Dit kan ook door mij verwerkt worden door het aanbieden van een geluidsopname (zonder dat ik aanwezig ben) waarna ik voor u een woordelijk verslag maak / uit werk.
Nadat u besloten heeft om welke verslagvorm het gaat maak ik indien gewenst ook afspraken met u over het versturen van de uitnodiging, de agenda en bijlagen. Tevens overleg ik met u wanneer de notulen gereed moeten zijn en hoe en naar wie u ze verspreid wilt hebben.


Spoed!!!

Heeft u een spoedklus, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met mij op.

Mobiel 06 – 36 41 03 77
info@snbd.nl